Sohbet Yeterlilik Tabanı

A2 Anahtar, B2 İlk ve C2 Yeterlilik şeklinde Cambridge İngilizce Yeterlilikleri, adayların dört dil becerisinin hepsinde (dinleme, konuşma, okuma ve yazma) derinlemesine bir sohbet değerlendirme yapma becerisini belirli seviyelerde hedefler. Burada, bir testte tüm dil kabiliyetlerini kapsayan fazlaca seviyeli testlerden farklıdırlar.

Düzey temelli yaklaşım, hem öğretme hem de öğrenme ve yüksek tahsil, istihdam vb. İçin en iyi adayları seçmede çeşitli faydalar getirir.

Daha kati

Testteki tüm öğeler belirli seviyelere odaklandığından, adayların dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerine sohbet odaları ilişkin daha derinlemesine ve kati kanıtlar sağlarlar. Bu da dili etkili bir halde anlama ve kullanma yeteneklerinin daha detaylı bir resmini sunar.

Açık öğrenme hedefleri

Düzey tabanlı sınavlar, dil öğrenme müfredatını yapılandırmayı kolaylaştırır ve ister K-12 eğitiminde ister erişkin öğrenciler için öğrenen için net hedefler verir, zira değişik imtihan seviyeleri, bir öğrencinin dil yolculuğu süresince ulaşmış olduğu kilometre taşları olarak işlev görebilir . Bu dönüm noktalarının kıymeti, internasyonal bir standarda bağlandığında artar. Cambridge İngilizce Yeterlilikleri söz mevzusu olduğunda, bu internasyonal standart Ortak Avrupa Referans Çerçevesi’dir. Düzey tabanlı sınavlar, her seviyede uzmanlaşacak sohbet odası becerilerin net bir belirtimini sağlar ve bununla beraber gerçek dünyada ilgili dil becerilerini geliştirirken adayın daha yoğun bir halde çalışmasını sağlar.

Bir öğretmenin bakış açısından, düzey tabanlı bir sınava doğru öğretmek daha kolaydır, zira müfredat hedefleri daha tanımlanmıştır ve bir derslik içindeki talebe kabiliyetlerindeki farklılıklar potansiyel olarak daha küçüktür.

Daha iyi ilerleme

Her düzey için açıkça belirlenmiş hedefler öğrencilerin testlere daha güvenli bir halde yaklaşmalarını ve daha etkili bir halde hazırlanmalarını sağlar. Öğrenciler daha ilkin aşağıdaki düzeyde sınava girmişlerse daha iyi performans gösterirler, zira aşağıdaki seviyedeki testten elde edilmiş kontrol neticeleri öğretmenleri ve öğrencileri kuvvetli ve zayıf yönleri hakkında bilgilendirebilir. Öğrenciler, öğrenciler olarak profillerinin daha fazlaca farkına varırlar ve öğretmenlere İngilizce’de ilerlemek için neler yapabileceklerini sormaya başlarlar, bu da kendi kendini düzenleyen öğrenmeyi geliştirir (başarıya ulaşmış öğrenme için gereklidir). Vazife türlerine aşinalık da sınava aşağıdaki düzeyde girenler için bir avantaj olabilir.

K-12 bağlamındaki tesir araştırmamız, adayların sınava bundan önceki seviyede girmeleri durumunda daha azca endişeli ve daha güvende hissettiklerini göstermektedir. Bilhassa genç öğrenciler, A1 öncesi başlayanlar, A1 Movers ve A2 Flyers şeklinde genç öğrenciler için hususi olarak tasarlanmış Cambridge İngilizce Yeterliliklerini aldıklarında değerlendirme mevzusunda daha azca kaygı duyuyorlar. Veriler, genç yaşta yüksek riskli olmayan bir sınava girme deneyiminin onlar için motive edici bulunduğunu ve dil öğrenme merdivenini her seferinde bir adım yukarı taşımak istediklerini göstermektedir (mesela, Ashton, Salamoura ve Diaz 2012, Chambers, Elliott ve Jianguo 2012, Khalifa ve Docherty 2016).

Daha çok informasyon için

Dil temelli değerlendirmeye chat odası english yaklaşımı, Dil Testleri Emekleri serisinde şu ciltlerde detaylı bir şekilde açıklanmaktadır:

 • Geranpayeh, A ve Taylor, L (Eds) (2013) Dinleme İncelemesi: İkinci dil dinlemesinin değerlendirilmesinde araştırma ve uygulama (Dil Testi Emekleri, cilt 35), Cambridge: Cambridge University Press.
 • Halife, H ve Weir, C (2009) Okuma İncelemesi: İkinci dil okumasının değerlendirilmesinde araştırma ve uygulama (Dil Testi Emekleri, cilt 29), Cambridge: Cambridge University Press.
 • Shaw, S ve Weir, C (2007) Yazıyı İnceleme: İkinci dil yazımının değerlendirilmesinde araştırma ve uygulama (Dil Testinde Emek harcamalar, cilt 26), Cambridge: Cambridge Üniversitesi Yayınları.
 • Taylor, L (Ed.) (2011) Konuşma İncelemesi: İkinci dil konuşmasının değerlendirilmesinde araştırma ve uygulama (Dil Testi Emekleri, cilt 30), Cambridge: Cambridge University Press.
 • Weir, CJ, Vidakovic, I ve Galaczi, ED (2013) Ölçülen yapılar: Cambridge İngilizce imtihanlarının altında yatan yapıların zamanı 1913-2012 (Dil Testi Emekleri, cilt 37), Cambridge: Cambridge University Press.

Cambridge İngilizce Yeterliliklerini kullanmanın tesiri

Bu makaleler, Cambridge English imtihanlarının çeşitli eğitim bağlamlarındaki etkisine odaklanmakta ve düzey tabanlı sınavları kullanmak için (dolaylı) kanıt sunmaktadır:

 • Ashton, K, Salamoura, A ve Diaz, E (2012) BEDA tesir projesi: İspanya’da iki dilli bir programın ön incelemesi, Research Notes 50, 34–42.
 • Chambers, L, Elliott, M ​​ve Jianguo, H (2012) Hebei Tesir Projesi: Çin’in Hebei eyaletindeki devlet sektöründeki Cambridge English imtihanlarının tesiri üstüne bir araştırma, Araştırma Notları 50, 20-23.
 • Gu, X, Khalifa, H, Yan, Q ve Tian, ​​J (2012) Cambridge English: Çin’deki Genç Öğrenciler’in tesirini araştıran ufak ölçekli bir pilot emek verme, Araştırma Notları 50, 42-48.
 • Gu, X ve Saville, N (2012) Cambridge English’in Tesiri: Okullar ve Cambridge English’in Anahtarı: Okullar için Ön – Çin’deki ebeveynlerin bakış açıları, Araştırma Notları 50, 48-56.
 • Khalifa, H ve Docherty, C (2016) Internasyonal değerlendirmenin tesirinin araştırılması: Moeller, A, Creswell, J ve Saville, N (Eds) İkinci Dil Değerlendirmesi ve Karma Yöntem Araştırmalarında yakınsak paralel karma yöntemler yaklaşımı Dil Testi, cilt 43), Cambridge: Cambridge University Press, 269-295)
 • Khalifa, H, Nguyen, T ve Walker, C (2012) Vietnam, Ho Chi Minh şehrinde ilköğretimde yoğun dil sağlanması ve dış değerlendirmenin tesiri üstüne bir araştırma, Araştırma Notları 50, 8-19.
 • Salamoura, A, Hamilton, M ve Octor, V (2012) Mission laïque francaise okullarında Cambridge English imtihanlarına girişin ilk araştırması, Araştırma Notları 50, 24-33.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir