Sohbet Odaları Çocuklar için dil testleri

Genç öğrenciler için Sohbet Odaları English Yeterlilikleri 6-12 yaş arası çocuklar için hususi olarak geliştirilmiştir. A1 öncesi başlangıçlar, A1 Movers ve A2 Flyers olarak adlandırılan üç düzey vardır ve her düzey değişik dil becerilerini kontrol eden üç bileşenden oluşur: dinleme, okuma ve yazma ve konuşma. Testler, İngilizce öğrenmeyi keyifli ve keyifli hale getirmek ve ufaklıklara ve ailelerine İngilizce’deki başarılarını kutlama fırsatı vermek için tasarlanmıştır. Bundan dolayı testler yaşa uygun etkinlikler ve renkli görüntüler kullanır ve tüm adaylara başarılarını kağıt başına bir ila beş kalkan şeklinde gösteren bir sertifika alır. Bu makalede, Başlatıcılar, Taşıyıcılar ve Flyers’ın evlatları iyi mi motive ettiğini göstermek için İspanya, Tayvan ve Vietnam’daki okullarda Cambridge İngilizce araştırmalarından elde edilmiş kanıtlar, onları ve öğretmenlerini dil becerilerinin tamamını öğrenmeye teşvik etmek ve onlara ve öğretmenlerine nerede gelişimleri icap ettiğini görmelerine destek olmak. Emek harcamalar, Yeni Başlayanlar, Evden Eve Taşıma ve Broşürlerin getirilmesinin tesirleri ve tesirleri hakkında informasyon edinmek için öğretmenler ve öğrencilerle meydana getirilen anket ve röportajları kullanmıştır [1-4].

Öğrencilerin hedeflerine uyan testler

Çocuklar A1 öncesi başlayanlar, A1 Movers ve A2 Flyer’ları dünyadaki hedefleriyle bağlantılı sohbet odası olarak görürler. Mesela, anketlerimiz genç öğrencilerin çoğunun ‘yeni şeyler öğrendikleri’, yurtdışında eğitim gördükleri yada iş beklentilerini geliştirdiklerinde İngilizce öğrenmenin kendileri için yararlı olacağını kabul ettiklerini göstermektedir. Öğretmenler testleri öğrenme hedefleri olarak belirlemenin öğrenciler için oldukça motive edici bulunduğunu kabul ederler; Madrid’den bir öğretmen ‘[testler] öğrencilere çalışmak için bir hedef verdi. Öğrenciler [testlerin] gelecekleri için iyi olacağını bilirler [1]. Motivasyondaki bu artış derslik davranışında da gözlenmektedir – öğretmenler, genç öğrenciler için Cambridge İngilizce Yeterlilikleri tanıtıldıktan sonrasında evlatların İngilizce öğrenme mevzusunda daha pozitif olduklarını, daha fazlaca çalıştıklarını ve daha çok dikkat ettiklerini bildirmektedir. Mesela, Navarra’dan bir öğretmen ‘Navarra’dan değil, buradan olmayan bir imtihan yapma fikri mühim hissediyorlar ve motivasyon için hakkaten iyi. [Çocuklar düşünüyor] “Oooh, Movers yapacağım ve başka bir okuldan başka biri beni değerlendirmeye geliyor.” Bence fazlaca beğendiler. Eğer fazlaca seviyorlarsa, daha iyisini yapacaklar ‘[2].

Bu bulgular, ikinci dil öğreniminin chat odası motivasyon teorileri ile iyi bir uyum göstermektedir. Mesela, Nottingham Üniversitesi’nden Prof. Zoltán Dörnyei tarafınca tavsiye edilen “motivasyonel kişilik” sistemi, öğrencilerin ikinci bir dilde akıcı olduklarında kendilerini hayal ettiklerini ve gelecekteki benliklerinin bu görüntülerinin çalışmalarında onları cesaretlendirdiğini ve motive ettiğini öne sürmektedir [5] . Araştırmadan, Yeni Başlayanlar, Taşıyıcılar ve El ilanları için hazırlanmanın, ufaklıklara gelecekteki İngilizce konuşan benlikleri hakkında somut bir vizyon verdiği görülmektedir.

Beş beceriyi öğretmek

Avrupa Konseyi tarafınca geliştirilen Ortak Avrupa Referans Çerçevesi (CEFR), ikinci yada yabancı dil kabiliyetinin değerlendirilmesi için bir takım kriterdir [6]. CEFR’de dil kabiliyeti beş beceriden oluşur: okuma, yazma ve dinleme, ek olarak konuşma üretimi ve etkileşim. Testler bu becerilerin beşini de değerlendirir. Cambridge English tesir emek harcamaları, testlerin sunulmasının öğretmenleri beş beceriye de odaklanmaya teşvik ettiğini ve öğretmenlerin ve okulların testleri dengeli ve eksiksiz olarak algıladığını göstermektedir.

A1 öncesi başlangıçlar, A1 Movers ve A2 Flyers ile tanışın, öğretmenlerin derslik uygulamaları için de yararlı olduğu bilinmektedir; çalışmalarımızdaki öğretmenler öğretimlerini değerlendirmiş ve testlerde yer edinen belirli beceri yada içeriğe odaklanmıştır [1, 2]. Mesela, öğretmenler derslere daha çok yazışma etkinliği sohbet katıldığını bildirmişlerdir. Öğretmenler yazışma faaliyetlerinin evlatların konuşma mevzusundaki itimatını artırdığını; Mesela, Navarra’dan bir öğretmen ‘Tanımadığı biriyle sohbet etmek öğrencilerin itimatını arttırır’ yorumunu yapmış oldu. Vietnam’da meydana getirilen öteki araştırmalar [4] testlerin başlamasından sonrasında birçok öğretmenin öğrencilerle hedeflerini (kısaca üstünde çalışmış oldukları standartlar yada seviyeler) paylaşmaya başladığını,

Öğretim uygulamalarındaki bu değişikliklerin bir sonucu olarak, genç öğrencilerin İngilizce dil eğitiminin tüm ana dil becerileri içinde daha dengeli olması muhtemeldir ve öğrencilerin çalışmış oldukları hedefleri anlama ve motive olma olasılıkları daha yüksektir.

Evlatların kuvvetli ve zayıf yanlarını bilmelerine destek olmak

Öğrencilerin kabiliyetleri beş beceri içinde değişebilir. Mesela, bir talebe dinleme ve konuşmada kuvvetli, sadece okuma ve yazmada daha zayıf olabilir. A1 öncesi Starters, A1 Movers ve A2 Flyers’ın bir pozitif yanları, testin her bir parçasındaki (dinleme, okuma ve yazma, konuşma) performansın ayrı ayrı raporlanmasıdır. Adaylar, her bir bölümdeki performansları için en fazla beş ‘kalkan’ alırlar.

Eğitim psikolojisinde meydana getirilen araştırmalar, geri bildirimin belirli görevlerle ilgili olduğunda en etkili bulunduğunu ve performansın iyi mi geliştirileceğine odaklandığını göstermektedir [7]. Benzer şekilde, araştırmamız Cambridge English: Young Learners’ı tanıtmanın, öğrencilerin kuvvetli ve zayıf yanlarını, öğretmenlerin ve öğrencilerin neye odaklanacağını bilmelerine destek olacak somut yollarla netleştirdiğini göstermiştir. Mesela, öğretmenler, öğrencilere daha detaylı geri bildirim sağlamak için A1 öncesi başlayanlar, A1 Movers ve A2 Flyers’a benzer uygulama testleri ve alıştırmalarda performansı kullanırlar [2]. Ek olarak, okullar öğrencilerin zayıf oldukları alanları iyileştirmeye odaklanmak için testlerden ve uygulama çalışmalarından geri bildirim kullandıklarını bildirmişlerdir [1]. Mesela, Madrid’deki bir öğretmen ‘[öğrenciler] “Dinlemede fena bir not aldım – bu mevzuda ne yapabilirim?” dedi. Öğrenciler belirli sorunları görüyor ve çözmek istiyorlar… şimdi öğrenciler kuvvetli ve zayıf yönleri mevzusunda [eskisinden] fazlaca daha çok farkındalar. ‘

Son olarak, ebeveynlerin kontrol farkındalığı öğrenme ve motivasyona katkıda bulunur, zira aileler ufak evlatların yaşamlarında fazlaca önemlidir. Okullar, Starters, Movers sohbet odaları ve Flyers’ı benimsemenin bir sonucu olarak, ebeveynlerin evlatlarının ilerleyişi hakkında iletişimi çoğaltmak için kontrol neticelerini kullanan okullar sebebiyle ebeveynlerin evlatlarının kuvvetli ve zayıf yönlerinin daha bilincinde olduklarını bildirmektedir [1].

Evlatların bilişsel gelişimi ile uyumlu testler

Genç öğrenciler iyi mi düşündüklerini ve öğrendiklerini yetişkinlerden belirgin şekilde değişik kılar [8-10]. Mesela, evlatların bellek kapasitesi ve işlenmesi yetişkinlerden daha sınırlıdır. Çocuklar daha azca olgun akıl yürütme kabiliyetlerine haizdir ve yetişkinlerden daha azca çıkarım yapabilirler. Ek olarak informasyon işlemek, stratejik hareket etmek ve etkili karar vermek için mühim olan kendi öğrenmelerinin daha azca bilgili olarak farkındalar. Ufak evlatların Zihin Kuramı (başkalarının bakış açılarının kendilerinden değişik olabileceğine dair bir farkındalık) da gelişmektedir. Ek olarak yetişkinlerden daha sınırı olan bir dünya informasyon ve deneyimine sahiptirler. Daha da önemlisi, genç öğrencilerin ilk dil becerileri ve etkileşim becerileri de tam olarak gelişmemiştir. Çocuklar için meydana getirilen testlerin bu faktörleri göz önünde bulundurması gerekir.

A1 Öncesi Başlatıcılar, A1 Movers ve A2 Flyers kitlelerine çeşitli şekillerde uyarlanmıştır [8]:

  • Testler süresince görsel ipuçları ve renkli resimler kullanılmıştır.
  • Okuma ve yazma gereksinimleri azaltılır.
  • Dinleme testleri, yaş grubuna uygun görsel çoktan seçmeli sorular ve materyaller kullanır.
  • Mevzular, genç öğrencilere tanıdık gelen içerikleri, mesela günlük nesneleri, hayvanları, yiyecekleri ihtiva eder.
  • Konuşma testleri kolay konuşmalar, kolay sorular ihtiva eder ve evlatların sınırı olan etkileşim becerileri dikkate alınarak eşleştirilmiş bir format kullanmaz.
  • İskele (kısaca, bir öğrencinin bir görevde başarıya ulaşmış olmasına destek olmak için destek), kontrol görevlerine, denetim edilen görevlerden / sorulardan daha açık uçlu olanlara (kısaca, daha azca iskele) kadar her beceride net bir ilerleme ile tasarlanmıştır. Buna ek olarak, konuşma denetçisi istemleri belirli konuşma görevleri için desteğe gereksinim duyan adaylara giderek daha çok iskele sağlar. Karşı karşıya konuşma testlerinin bir parçası olan bu esnek ve uyarlanabilir yaklaşım, çocuklar için hemen hemen stratejik düşünme ve toplumsal becerileri tam olarak geliştirmedikleri ve hem daha kuvvetli hem de daha zayıf adayların İngilizce becerilerini göstermelerine izin verdiği için çocuklar için önemlidir.

Araştırmamızda öğretmenler, A1 öncesi başlayanlar, A1 Movers ve A2 Flyers’taki egzersizlerin genç öğrenciler bizimmekan için uygun kabiliyet seviyesine iyi hedeflendiğini, konuların uygun bulunduğunu ve testlerin hazırlanmasının kolay bulunduğunu bildirmektedir. Öğretmenler ek olarak sınavları ileride öğrencilere daha zor sınavlara yapmaya destek olan hafifçe bir giriş olarak değerlendirmektedir [2].

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir